O nás

   Založení sportovního klubu se datuje k 9. říjnu 2012. Jsme plzeňský sportovní klub, který se zabývá přípravou závodnic volného programu moderní gymnastiky. Účastníme se mezinárodních závodů po celé České republice (účastnící se státy: Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Estonsko). Naše gymnastky jsou pravidelnými účastnicemi mistrovství České republiky.

   Naším cílem jsou nejen dobré výsledky a neustálé posouvání výkonnosti děvčat, ale také radost z pohybu, zlepšování pohybových dovedností a rozvoj schopností. Proto se věnujeme volnému programu a každá z dívek má své vlastní sestavy, které jsou sestavené dle jejích současných možností. Děvčata jsou vedena k tomu, že úspěch není zadarmo a je potřeba na sobě neustále pracovat a zlepšovat se.

   Nedílnou součástí tréninkového procesu jsou i rodiče, kteří svou dceru podporují, motivují, ale podílejí se i na její sebekázni a disciplíně. Hlídají pravidelné a včasné příchody na tréninky, jsou ochotni jezdit s ní o víkendech na závody po celé České republice. Prosíme všechny rodiče našich současných i budoucích závodnic, aby věřili trenérům a podporovali jejich rozhodnutí. Trenéři dělají vše proto, aby ve spolupráci s děvčaty dosáhli co nejlepších výsledků.  

   Náš klub se věnuje nejvyšší národní soutěži. Sportovním vrcholem je tedy mistrovství České republiky, kam se mají možnost děvčata kvalifikovat z přeboru Západočeského kraje. Tato cesta je však trnitá a postupuje jen malé množství nejlepších děvčat z celého kraje. 

Sportovní příprava

Jednotlivkyně

Děvčata se připravují v kategoriích naděje nejmladší (dvojboj) - vrcholnou soutěží je Krajský přebor. Naděje mladší (trojboj). Kadetky mladší a starší (trojboj), dorostenky (trojboj) - vrcholnou soutěží je mistrovství České republiky. 

V těchto kategoriích závodí všechna děvčata zařazená do sportovního klubu. 

Společné skladby

Děvčata závodí v malých skupinách a předvádějí společné cvičení s daným náčiním v následujících kategorií: naděje mladší a starší, juniorky, seniorky. 

V těchto kategoriích závodí vybraná děvčata dle aktuální výkonnosti. 

Kroužek gymnastiky

Úkolem kroužku gymnastiky je všestranná gymnastická průprava děvčat ve věku od 4 do 6 let. Věnujeme se správnému držení těla, rozvoji pohybových schopností a zdokonalování pohybových dovedností. 

Na děvčata čeká akrobatická průprava, cvičení s hudbou, cvičení se švihadlem, obručí a míčem.